Najaar 2002

Jamila Zahnoun, één van de ouders van De Wereldschool, oppert het idee om binnen de school een schrijfwedstrijd te organiseren waarbij niet enkel rekening gehouden wordt met de leeftijd, maar ook met de moedertaal.

Een vijftal ouders richten een werkgroep op die de organisatie op zich neemt en de krijtlijnen uittekent.

Andere ouders ontwerpen het logo, de affiche, zoeken sponsors...Voorjaar 2003

Een honderdtal kinderen neemt op vrijwillige basis deel aan ‘De Wondere Pluim’, een schrijfwedstrijd met nadruk op creativiteit en waar schrijffouten niet meetellen.

Tien ouders lezen de verhalen, verbazen zich, zijn ontroerd, glimlachen...

Een professionele jury (Bernard Dewulf, Gerrit Janssens en Özgür Gümüs) kiest de 8 winnende verhalen.

De expertise van de kunsteducatieve organisatie De Veerman vzw zorgt voor een grote uitstraling van dit project in de buurt.

De prijsuitreiking is een ware happening, met affiches waarop uitreksels uit de verhalen staan die in de buurt de etalages versieren, met een boek waarin verhalen integraal zijn opgenomen en met een trofee voor de winnaars.


Najaar 2003

Vier andere scholen zijn vragende partij om deel te nemen aan De Wondere Pluim. Voorwaarde is dat zij een groep lezende ouders willen samenbrengen.

Er wordt subsidie gezocht bij de stedelijke overheid (cultuurvernieuwende initiatieven), het organisatieteam van de ouders wordt uitgebreid, de jury ook.

De Veerman blijft een onmisbare logistieke en financiële partner.Voorjaar 2004

De eerste woensdag na de krokusvakantie schrijven 344 kinderen tussen 6 en 12 jaar oud in vijf scholen een verhaal. 36 ouders, verspreid over de 5 scholen, selecteren ‘hun’ verhalen die doorgaan naar de tweede ronde. Het organisatiecomité (7 ouders van De Wereldschool) maken een tweede selectie voor de professionele jury: Bernard Dewulf, Noëlla Elpers, Özgür Gümüs, Peter Holvoet-Hansen en Gerrit Janssens.

Tijdens de literaire happening lezen ‘BOs’ (Beroemde Ouders = acteurs wiens kinderen hebben deelgenomen) op verschillende plaatsen in de school de verhalen voor uit het boek.


Najaar 2004

Twee nieuwe scholen dienen zich aan: dat worden er 7. We zoeken naar financiële middelen en vangen bot. In het kader van cultuurvernieuwende projecten kan dit geen tweede keer ondersteund worden. En ondanks de vele middelen die worden uitgetrokken voor ABC2004 (Antwerpen Wereldboekenstad) kan De Wondere Pluim geen graantje meepikken.

Gelukkig is er -alweer- De Veerman...Voorjaar 2005

De eerste woensdag na de krokusvakantie schrijven 527 kinderen tussen 6 en 12 jaar oud in zeven scholen (uit alle netten, inclusief BLO-scholen!) een verhaal.

65 ouders, verspreid over de 7 scholen, selecteren ‘hun’ verhalen die doorgaan naar de tweede ronde. Het organisatiecomité (8 ouders van De Wereldschool) maken een tweede selectie voor de professionele jury: Bernard Dewulf, Gerrit Janssens en Aline Sax.

Tijdens de literaire happening worden de prijzen uitgereikt door Tom Lanoye, die flink uithaalt naar de miskenning van ons project door ABC2004. Een hart onder de riem. Beroemde Ouders die voorlezen: Aza Declercq, Veerle Dobbelaere, Els Dottermans, An Esch, Han Kerckhoffs, Katrien Vandendries.


Najaar 2005

Weer twee nieuwe scholen die zich aandienen. En de andere blijven enthousiast meedoen. De oproep van Tom Lanoye is niet in dovemansoren gevallen: we krijgen eindelijk steun van Antwerpen Boekenstad. En we worden genomineerd voor de Vlaamse Cultuurprijzen, afdeling Vrijwilligers. Er hangt een prijskaartje van 12.500 euro aan vast. Hiermee zouden we een jaar verder kunnen. Helaas, we grijpen ernaast. Gelukkig blijft De Veerman onvoorwaardelijk in ons project geloven. En terecht!Voorjaar 2006

De eerste woensdag na de krokusvakantie schrijven 886 kinderen tussen 6 en 12 jaar oud in negen scholen (uit alle netten, inclusief BLO-scholen!) een verhaal.

90 ouders, verspreid over de 9 scholen, selecteren ‘hun’ verhalen die doorgaan naar de tweede ronde. Het organisatiecomité (7 ouders van De Wereldschool) maken een tweede selectie voor de professionele jury: Bernard Dewulf, Noëlla Elpers, Peter Holvoet-Hansen, Gerrit Janssens, Aline Sax en Joke van Leeuwen.

Tijdens de literaire happening konden we voor het eerst Cultuurschepen Philip Heylen verwelkomen. Hij zegde ons zijn (financiële) steun toe voor de rest van zijn legislatuur. Oef. We moeten wel zoveel mogelijk scholen uit het Antwerpse bereiken.

Joke van Leeuwen reikt de prijzen uit, het boek is ondertussen uitgegroeid tot 116 pagina’s en de Beroemde Ouders dit jaar zijn: Antje De Boeck, Aza Declercq, Govert Deploige, Els Dottermans, Katrien Vandendries, Katelijne Verbeke.


Najaar 2006

We hebben berekend dat we met de subsidies van Cultuur ons project aan 20 scholen kunnen aanbieden. De 9 die reeds deelnamen, blijven enthousiast, dus worden dat er 11 nieuwe. We mailen àlle basisscholen in Antwerpen (zowat 275) en de 11 snelste zijn erbij. We dienen een project in bij Minister Marino Keulen in het kader van Managers voor de Diversiteit. Dit wordt goedgekeurd. Samen met de ondersteuning van Antwerpen Boekenstad, Cultuurschepen Philip Heylen en De Veerman zal De Wondere Pluim heel veel scholen en kinderen kunnen bereiken.Voorjaar 2007

De eerste woensdag na de krokusvakantie schrijven 1730 kinderen tussen 6 en 12 jaar oud in twintig scholen (uit alle netten, inclusief BLO-scholen!) een verhaal.

223 ouders, verspreid over de 10 scholen, selecteren ‘hun’ verhalen die doorgaan naar de tweede ronde. Het organisatiecomité (10 ouders van De Wereldschool) maken een tweede selectie voor de professionele jury: Naïma Albdiouni, Bernard Dewulf, Noëlla Elpers, Peter Holvoet-Hansen, Gerrit Janssens, Dimitri Leue, Aline Sax en Joke van Leeuwen.

Joke van Leeuwen reikt opnieuw met veel liefde de prijzen uit, het boek telt ondertussen 144 pagina’s en de Beroemde Ouders dit jaar zijn: Antje De Boeck,

Aza Declercq, Govert Deploige, Sara De Roo, Veerle Dobbelaere, Han Kerckhoffs, Jo Roets, Sigrid Spruyt, Katrien Vandendries, Tom Van Dyck.


Najaar 2007

Een 21e school dient zich aan. We kunnen geen beroep meer doen op de middelen van minister Keulen voor hetzelfde project. Nochtans worden we door de Koning Boudewijnstichting erkend als een van de 15 good practices op een totaal van 173 ingediende projecten in het kader van Managers voor Diversiteit. We kloppen aan bij de provincie (Welzijn) en krijgen een eenmalige financiële ondersteuning. De Veerman blijft ons project opnieuw sterk ondersteunen. Ook Antwerpen Boekenstad blijft ons trouw. De beloofd ondersteuning van Cultuurschepen Philip Heylen verloopt via het een aanvraag voor kunsteducatieve projecten (Stad Antwerpen-cultuur) die gelukkig wordt goedgekeurd.Voorjaar 2008

De eerste woensdag na de krokusvakantie schrijven 2.039 kinderen tussen 6 en 12 jaar oud een verhaal.

251 ouders, verspreid over de 21 scholen, selecteren ‘hun’ verhalen die doorgaan naar de tweede ronde. Het organisatiecomité (10 ouders van De Wereldschool) maken een tweede selectie voor de professionele jury: Mostafa Benkerroum, Bernard Dewulf, Noëlla Elpers, Peter Holvoet-Hansen, Gerrit Janssens, Aline Sax en Joke van Leeuwen.

Dit jaar reikt Kathy Lindekens de prijzen uit, het boek telt ondertussen 172 pagina’s en de Beroemde Ouders dit jaar zijn: Antje De Boeck, Aza Declercq, Govert Deploige, Sara De Roo, Dimitri Duquennoy, Han Kerckhoffs, Rebecca Huys, Jo Roets, Alice Reys, Tom Van Bauwel, Katrien Vandendries.


Najaar 2008

Weer drie bijkomende aanvragen van scholen. Weer weten we niet of we er kunnen op ingaan. We dienen een project in bij de stad en kunnen voor de laatste keer een project indienen voor Managers van de Diversiteit (minister Keulen). We mikken op zijn hart en vragen een uitbreiding van het project aan naar Limburg. Beide projecten worden aanvaard. In Antwerpen kunnen we weer verder en De Veerman neemt iemand fulltime in dienst om De Wondere Pluim op twee jaar tijd in de provincie Limburg te implementeren.

Van de drie kandidaat-scholen kunnen we er slechts twee weerhouden: de derde is gevestigd in Brasschaat. Ten eerste ligt dit fysiek een beetje te veel uit de richting, ten tweede mogen we met de middelen die we van de stad krijgen, enkel met Antwerpse scholen werken.Voorjaar 2009

De eerste woensdag na de krokusvakantie schrijven 2.157 kinderen tussen 6 en 12 jaar oud een verhaal.

260 ouders, verspreid over 23 scholen, selecteren ‘hun’ verhalen die doorgaan naar de tweede ronde. Het organisatiecomité (10 ouders van De Wereldschool) maken een tweede selectie voor de professionele jury: Mostafa Benkerroum, Bernard Dewulf, Noëlla Elpers, Peter Holvoet-Hansen, Gerrit Janssens, Aline Sax en Joke van Leeuwen.

Dit jaar vond de prijsuitreiking plaats in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, een prachtlocatie die we volledig ter onzer beschikking kregen. De meer dan 400 kinderen, ouders, leerkrachten en sympathisanten werden naar vijf verschillende museumzalen geleid waar ze konden genieten van de verhalen uit het Wondere Pluim-boek, die werden voorgelezen door Els Dottermans en Katelijne Damen, Antje De Boeck en Chris Dusauchoit, Katrien Vandendries en Govert Deploige, Aza Declercq en Tom Van Bauwel, Sara De Roo en Jo Roets. Daarna kwam iedereen samen in de grote hall, waar Joke van Leeuwen de Wondere Pluimen uitreikte.


Najaar 2009

In drie steden van de provincie Limburg maken vrijwilligers zich op om De Wondere Pluim te organiseren. Tegen de zomer van 2010 moet het project daar volledig geïmplementeerd zijn. De nieuwe wegen die minister Bourgeois inslaat met Managers van de Diversiteit leiden helaas niet naar projecten als dit.

In Antwerpen melden zich twee nieuwe scholen. De deelnemende scholen van de andere jaren blijven enthousiast. Nooit heeft een school afgehaakt.

Antwerpen Boekenstad blijft ons trouw steunen, maar van de stad (intendant cultuur/onderwijs) krijgen we te horen dat het de laatste keer is. Voortaan moet De Wondere Pluim mee ondersteund worden vanuit de reguliere middelen van De Veerman. Een harde noot in crisistijden, waar ook de cultuursector onder te lijden heeft.Voorjaar 2010

De eerste woensdag na de krokusvakantie schrijven 2.196 kinderen tussen 6 en 12 jaar oud een verhaal.

290 ouders, verspreid over 26 scholen, selecteren ‘hun’ verhalen die doorgaan naar de tweede ronde. Het organisatiecomité (10 ouders van De Wereldschool) maken een tweede selectie voor de professionele jury: Ikram Aoulad, Mostafa Benkerroum, Bernard Dewulf, Noëlla Elpers, Peter Holvoet-Hansen, Gerrit Janssens, Rachida Lamrabet, Aline Sax en Joke van Leeuwen.

Ook dit jaar vond de prijsuitreiking plaats in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, een prachtlocatie die we volledig ter onzer beschikking kregen. De meer dan 400 kinderen, ouders, leerkrachten en sympathisanten werden naar vijf verschillende museumzalen geleid waar ze konden genieten van de verhalen uit het Wondere Pluim-boek, die werden voorgelezen door Sara De Roo en Ann De Bie, Katrien Vandendries en Govert Deploige, Antje De Boeck en Tom Van Bauwel, Aza Declercq en Marcel Vanthilt, Han Kerckhoffs en Alice Reys. Daarna kwam iedereen samen in de grote hall, waar Peter Holvoet-Hansen en Joke van Leeuwen de Wondere Pluimen uitreikten.


Najaar 2010

De Wondere Pluim werd geprogrammeerd op Zuiderzinnen. In de steinerschool kwamen 18 kinderen hun eigen verhaal voorlezen, geflankeerd door vier Beroemde Ouders: Marcel Vanthilt, Han Kerckhoffs, Sara De Roo en Tanja Kloek.


Hoe het groeide ...

VERHALEN


ANTWERPEN

GENK

HASSELT

MAASMECHELENHISTORIEK

De Wondere Pluim is een project van kunsteducatieve organisatie De Veerman vzw, met steun van de Stad Antwerpen